Фланци с разтояние

В зависимост от размерите на фланците, нашите скоби са оразмерени на две или повече части. Дебелината на скобата варира в съответствие с налягането и материала и е адаптирана към вида на флуида и неговата температура. Всички наши скоби са изработени с периферни, странични  крила. Причукването на тези крилца по цялата окръжност на фланеца позволява постигането на перфектно механично уплътняване на скобата. Кранчетата за инжектиране на скобата поставени между болтовете улесняват равномерното инжектиране на уплътняващата паста.

Крапо (стягащ елемент)

С цел да се ограничи още повече напрежението върху болтовете на фланците по време на етапа на инжектиране, всички наши скоби са проектирани със стяга (притискащ елемент), наречени “крапо” усилващи елементи.