Фланци без разстояние

В случай на теч на уплътнението на  фланци без разстояние, отстраняването  се извършва както  чрез поставяне и инжектиране през  скоба, обработена с централен жлеб, така и чрез поставяне и инжектиране през адаптори,  монтирани на пръстени  на всички болтове.

 

Пръстени с монтирани адаптори