1
2
1
2
1

Отстранен пропуск при коляно

2

Отстранен пропуск при заварка съединение

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ТЕЧОВЕ ПРИ ЗАВАРКИ И КОЛЕНА

Със система за поддръжка

Когато течът е  на заваръчния шев , за да предотвратим евентуално ново появяване на теч използваме задължително система за поддръжка, свързана или отделена от металната кутия.

Готови силиконови форми

Пропуските при  тръби с високо ниво на корозия или изтънени стени, се отстраняват с помощта на предварително отлята сиконова форма с метална кутия,  без инжекция на паста.