Отстраняване на пропуски на уплътнения при болтови сглобки

Сигурен и щадящ процес !

Фланци с разстояние

В зависимост от размерите на фланците, нашите скоби са оразмерени на две или повече части. Дебелината на скобата варира в съответствие с налягането и материала и е адаптирана към вида на флуида и неговата температура.

Фланци без разстояние

В случай на теч на уплътнението на  фланци без разстояние, отстраняването  се извършва както  чрез поставяне и инжектиране през  скоба, обработена с централен жлеб, така и чрез поставяне и инжектиране през адаптори,  монтирани на пръстени  на всички болтове.

Тръби прави участъци

Тръбата е покрита с метален корпус, който постепенно се инжектира с нашите уплътняващи пасти за да се ограничат потенциалните рискове от проникване на съединение (паста) в тръбопровода.

Колена и заварки

Когато течът е разположен върху заваръчния шев или коляно, използваме кутии за инжектиране на нашите пасти  ние предвиждаме неговото разрушаване и по-нататъшно потенциално разединяване с течение на времето.

Салници – кранове

Салниците обикновено се третират посредством  скоба в формата на „G” която се поставя в основата на крана след което се разпробива, с помощта на  специален канал който е в скобата с което се освобождава път да инжектираме нашите уплътняващи пасти

Отстраняване на течове на различни видове уреди